Ako Anjel Čerta vyliečil

premiéra 27.11.2016

Už sa blíži sviatočný čas a všade sa zodpovedne pripravujú na rozdávanie darčekov. Aj Anjel chce mať všetko tip-top. A keď Čert zakašle, musí to rýchlo, rýchlo vyriešiť. Tak dlho ho lieči, až ho vylieči – ale pozor, nie je liečenie ako liečenie. Hygiena musí byť dodržaná, anjelské predpisy naplnené, diváci pobavení, pesničky odspievané. Koniec však bude prekvapením pre všetkých – sľubujeme.

30 min. / 45-50 min. (1)

(1) Dĺžku predstavenia prispôsobujeme deťom podľa ich veku, povahe, aktivite a počtu.

Typ predstavenia:  ,